Over BENEFIC

Wat is BENEFIC?

BENEFIC staat voor ‘BrussEls NEtherlands Flanders Implementation of Clean power for transport’ en betekent letterlijk ‘iets goeds doen of promoten’. Het hoofddoel van dit project is om de realisatie van infrastructuur voor milieuvriendelijke voertuigen en vaartuigen te versnellen. Het gebrek aan voldoende tank- en oplaadinfrastructuur om onderweg te tanken of te laden wordt nog steeds ervaren als een drempel bij de keuze voor een milieuvriendelijk voertuig. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Rijksoverheid Nederland en de Vlaamse overheid willen met Europese middelen de uitrol van dergelijke infrastructuur ondersteunen. Concreet gaat het om volgende infrastructuur voor alternatieve brandstoffen en energiedragers: elektrische oplaadpalen voor normaal en (super)snel laden, LNG-CNG tankpunten, waterstof tankinfrastructuur en walstroominstallaties voor de binnenvaart.

Wat is CEF?

Connecting Europe Facility (CEF) is een belangrijk financieringsinstrument van de EU om groei, banen en concurrentievermogen te bevorderen door gerichte infrastructuurinvesteringen op Europees niveau. Het ondersteunt de ontwikkeling van goed presterende, duurzame en efficiënt onderling verbonden trans-Europese netwerken op het gebied van transport, energie en digitale diensten. CEF-investeringen fungeren als schakels in Europa's energie, transport en digitale ruggengraat. 

CEF  voor transport is het financieringsinstrument om het Europese beleid inzake vervoersinfrastructuur te realiseren. Het is gericht op het ondersteunen van investeringen in het bouwen van nieuwe transportinfrastructuur in Europa of het herstellen en upgraden van de bestaande infrastructuur.

Meer informatie over CEF via deze link