BENEFIC is een grensoverschrijdend en innovatief project voor de ontwikkeling van laad- en tankinfrastructuur voor alternatieve brandstoffen voor transport. Met BENEFIC streven de verschillende partners ernaar 740 punten voor alternatieve brandstoffen en energiedragers te realiseren tegen 2020. Hieronder vallen de volgende categorieën: oplaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen, elektrische taxi’s en elektrische bussen, CNG- en LNG-infrastructuur, waterstoftankinfrastructuur en walstroom voor de binnenvaart. De ambities per partner worden weergegeven op onderstaande kaart. Via een open projectoproep voor publieke en private partijen worden infrastructuurprojecten gekozen en gesubsidieerd. De (eerste) projectoproep liep van februari tot mei 2018. Ontdek hier de gekozen projecten. BENEFIC wordt gefinancierd door het Connecting Europe Facility-programma (CEF) van de Europese Unie

De projectoproep werd afgesloten
Benefic ambities per regio